Начало
Въпроси и Отговори
ПOMOЩ
Често задавани въпроси
ОБЩИ ВЪПРОСИ


В КУРСОВЕТЕ


ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Какво представляват онлайн курсовете на Kabinata.com?
- Нашите онлайн курсове представляват огромна база данни и архив от материали за езиково обучение (текст, картинки, звук и видео), които са систематизирани във вид за обучение. Съдържанието на курсовете отговаря на това на над 50 учебника, а аудио записите (текстове, диалози, думи и диктовки) възлизат на повече от 40 часа слушане!

Онлайн преподаватели: 7 дни в седмицата, над 1000 учебни часа в рамките на 3 месеца

Каква е разликата между онлайн и стандартен езиков курс? - Стандартният езиков курс е преминаване най-често на един учебник във фиксирано времетраене (месец, ден от седмицата, час). Еквивалента на съдържанието на курсовете на Kabinata.com е над 50 учебника. Освен много по-голямото количество информация, факторът време също е едно от основните предимства на онлайн курсовете на Kabinata.com. В нашите курсове потребителят има контрол над всичко: може да се обучава в удобно за него време, да прекарва колкото време сметне за необходимо в курсовете и всичко това от дома или офиса без губене на излишно време в транспорт и придвижване. Ние ценим вашето време!

Какво представляват различните нива? – Нивата на курса по английски език – са условно разделение на съдържанието на целия онлайн курс на Kabinata.com. Курсът включва близо 40 нива на трудност (и допълнителни модули), които покриват степени на познание от напълно начинаещи до напреднали. Записвайки се в онлайн езиков курс в Kabinata.com, вие получавате достъп до всички нива и можете да се прехвърляте неограничен брой пъти от едно в друго, както и да се обучавате и по няколко нива нива едновременно. Всичко зависи от това до каква степен ще се придържате към направения ви от преподавателя индивидуален план.

Какво представляват модулите? – Всеки модул всъщност е отделен курс. Абонирайки се за онлайн курс в Kabinata.com заедно с достъпа до него, вие получавате и достъп до определен брой модули. В рамките на курса по английски език има модули за TOEFL, Кандидатстудентски изпит в СУ и УНСС, аудио диктовки, американски академичен и бизнес английски език.

Достъп и времетраене. - Достъпа до онлайн курсовете на Kabinata.com е неограничен. Всеки потребител може да се обучава 24 часа в денонощието. Броят на прекараните часове и този на влизанията в курсовете няма отношение към продължителността. Тя е ограничена единствено от продължителността на курса.


В КУРСОВЕТЕ

Откъде да започна? – Препоръчително е да попълните теста за определяне на нивото. Наш онлайн преподавател ще ви състави индивидуален план, по който да се обучавате. Разбира се, това не е задължително. Ако сте с нулеви или минимални познания по английски език, започнете от Ниво 01. Ако нивото ви се струва прекалено лесно, прескочете няколко урока. Ако отново смятате че е лесно за вас, започнете второ ниво. Минаването на няколко урока едно ниво по никакъв начин не ви ангажира да го минавате цялото. По всяко едно време можете да се прехвърляте от едно ниво в друго, както и да се обучавате по двете нива едновременно.
Някои от модулите в курса по английски език могат успешно да се комбинират с няколко нива. Например модула ‘Английски език с картинки’ може да се минава заедно с първо ниво, тъй като улеснява запомнянето на думи и изрази. Модула ‘100 интерактивни диктовки на английски език’ самостоятелно, тъй като диктовките са от най-ниско до най-високо ниво, но също така може да бъде включен и като част от вашия индивидуален план.
След всеки урок в повечето нива има тестове за проверка на знанията.

Изучаване на английски език чрез системата на Kabinata.com

Какво представлява Kabinata.com?

Kabinata.com е мултимедийна система за чуждоезиково обучение. Мултимедийните елементи включват: уроци, аудио граматика, картинки, тестове, аудио диктовки със софтуер за проверка на правописа и др. Достъпът за абонати е неограничен в рамките на закупения период – т.е. потребителят може да се обучава 24 часа на ден и 7 дни в седмицата. Потребителите обучаващи се в курса посещават и часове с онлайн преподаватели. В тези часове се преподават и водят предварително отбелязани в програмата уроци. Дневно в Kabinata.com има 11 учебни часа с онлайн преподаватели (12 в събота и 6 в неделя). Освен основния курс, сайтът включва и допълнителни модули, които клиента получава – бизнес и академичен английски език, английски език с картинки, модули за TOEFL и Европейските езикови сертификати (TELC), кандидатстуденски за кандидатстващите с английски език в СУ и УНСС. В сайта има, също така, форум за дискусии между обучаващите се и преподавателите, както и подробна система за помощ.

Как се провежда обучението в Kabinata.com?

Тест за определяне на нивото - В момента в който получи достъп, потребителят попълва тест за определяне на нивото. Освен входното му ниво, този тест определя и неговите езикови нужди (с каква цел изучава езика, кога му е най-удобно да посещава онлайн часовете с преподавателите и т.н.).

Индивидуален план - на базата на резултатите от теста за определяне на нивото се съставя индивидуалния план на всеки учащ в Kabinata.com. Индивидуалният план дава разписание за уроците и мултимедийните материали, както и за часовете с преподаватели, които потребителя трябва да посети. Приблизително през около месец потребителят получава от преподавателя тест за проверка на напредъка (т.нар. Progress test). На базата него се съставя нов индивидуален план и хода на обучението се започва да тече по него. Разбира се, ако потребителят желае, може да запази досегашния си индивидуален план.

Обучение – (Самоподготовка и обучение с онлайн преподаватели) Обучението в Kabinata.com е на два модела – самоподготовка и часове с преподаватели, които обхващат всички нива – от напълно начинаещи до напреднали. Самоподготовката е движение и напредък по определена в индивидуалния план последователност. Часовете с онлайн преподавателя се повеждат в среда даваща възможност за гласова комуникация между преподавателя и потребителите и между самите потребители. На практика преподавателят преподава онлайн – разговорите, изпити и дискусии се провеждат по класически метод, но без визуален контакт – изцяло онлайн. Той може да дава думата на обучаващите се, както и да я отнема само с натискане на един бутон. Програмата за разговори дава възможност за конферентни разговори между всички обучаващи се, дори и в отсъствието на преподавателя. Индивидуалният план дава насоки за стартиране и провеждане на курса на обучение по всички нива – откъде да се тръгне, как да се напредва, кои часове онлайн са задължителни и кои препоръчителни.

Свобода на действие - Потребителят има пълен контрол върху своя напредък. Разписанието на преподавателите е така направено, че потребителят може да следва определения му в индивидуалния план курс на напредък, дори ако се движи по-бързо или по-бавно – той има възможността да се включи в нов поток и така да не изпуска материал или да минава по-бързо през по-лесните за него неща. Системата на часовете с онлайн преподавателите е отворена и това дава на потребителя уникалната за онлайн обучението възможност при желание да посещава и останалите часове с онлайн преподаватели (например такива за учащи, които са много по-напреднали от него). На практика в рамките на един месец потребителят може да посети всичките над 800 часа с онлайн преподаватели.

КАБИНАТА

Контрол и оценка на резултатите

Система за статистика на усвоените езикови умения от всеки потребител. Анализ на езиковата компетенция на цялата група от държавни служители обучавани в Кабината. Възможности за задаване на допълнителни критерии за оценка – по организации, населени места и. т.н.

Европейска езикова рамка

Системата е напълно съвместима с европейската езикова рамка. От ниво едно до ниво шест.

Инсталация

Курсът е изцяло онлайн и за работа с него е необходим само браузър, какъвто има всеки компютър. Не необходимо да се инсталира софтуер от потребителя.

Лиценз

В курса потребителят може да влиза от всеки компютър с връзка в интернет. Може да се учи извън работно време от дома.

Методика на обучение

Курсът стартира с входящ тест.

Определяне на входното ниво

В момента в който получи достъп, потребителят попълва тест за определяне на нивото. Освен входното му ниво, този тест определя и неговите езикови нужди (с каква цел изучава езика, кога му е най-удобно да посещава онлайн часовете с преподавателите и т.н.)

Нива на трудност

Системата обхваща всички нива на трудност – от напълно начинаещи до напреднали.

Обхват на учебния материал

Стотици уроци, над 40 часа аудио, над 800 теста. Онлайн преподаватели - 7 дни в седмицата

Онлайн преподаватели

Всеки ден по 11 учебни часа ( 12 в събота, 6 в неделя).


Пет стъпки в Kabinata.com

Стъпка 1 - Попълни входящия тест

За да предложим по-ефективно обучение, ние се нуждаем от информация за вашето входно ниво на познания по английски език. Ето защо за всеки потребител е препоръчително да попълни тест за определяне на нивото (входящ тест). Kabinata.com разполага с висококачествени входни тестове, които дават най-точна преценка за познанията на потребителя. Разбира се, тъй като нашата система предоставя пълна свобода на потребителя, вие можете да започнете да се обучавате и без да попълвате тест - било то от нулево или от по-високо ниво.

Стъпка 2 - Получи своя индивидуален план

Нашите онлайн преподаватели ще получат резултатите от вашия входен тест. На основата на тях ще ви бъде съставен индивидуален план. След като получите плана, вие започвате да се обучавате по него в Kabinata.com

Стъпка 3 - Посещавай часовете с онлайн преподавател

В седем дни от седмицата се провеждат онлайн часове с преподавател. В тях освен да слушат уроци, потребителите могат и да разговарят с преподавателя по всички въпроси свързани с хода на обучението.

Стъпка 4 - Обучавай се по нашите интерактивни уроци

Основен елемет на системата за онлайн езиково обучение на Kabinata.com е огромното количество материали за обучение, до които имат достъп нашите клиенти - интерактивни уроци, аудио, тестове, изображения и т.н. (Общото количество на материалите в сайта е приблизително 500 урока, 1000 теста, 3000 картинки, 50 часа аудио материал за слушане). На средата от записването си (т.е след 45 дни), потребителя да получава контролен тест с трудност в зависимост от нивото по което се обучава.

Стъпка 5 - Вземи своя сертификат

Всеки потребител получава и документ, който удостоверява че е завършил курс по английски език в Kabinata.com

И това не е всичко - всеки курсист в пакета с курса си, получава и бонуси - CD-ROM TELC English (Европейски езикови сертификати) и учебна тетрадка с диктовки на английски език + Audio CD.

Ако си забравя потребителското име или паролата? – За да смените паролата си, след като влезете в Kabinata.com, идете на меню ‘Моят профил’. Напишете два пъти новата си парола и тя ще замени старата. Ако сте забравили всичките си данни за достъп или просто искате да ги смените, пишете на нашия екип и ние ще ви изпратим нови. В писмото посочете вашето име.

Защо не мога да вляза? – Ако не можете да влезете, първо се уверете че изписвате правилно вашето потребителско име и парола. Ако не ги помните, пишете ни. И накрая, уверете се че настройките за сигурност на вашия браузър са на ‘по подразбиране’ (default). Можете да проверите това от Tools > Internet Options като кликнете на ‘Security’ и се уверите че ‘Default’ е в сиво.

Как да променя паролата си? – За да смените паролата си, след като влезете в Kabinata.com, идете на меню ‘Моят профил’. Напишете два пъти новата си парола и тя ще замени старата.


ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Начини за плащане. - В Kabinata.com можете да заплатите по няколко начина: при доставка (с куриер или Български пощи), по банков път, с кредитна карта.

Плащане от чужбина. - Kabinata.com поддържа двете най-популярни в света системи за разплащане в интернет - Paypal и 2Checkout. Всеки който има валидна кредитна карта и e-mail, може да направи плащане чрез тях.

Доставка. - Доставката на онлайн курс представлява получаването от потребителя на данни за достъп. При заплащане при доставка потребителят получава запечатан колет с потребителско име и парола и допълнителни материали (CD-та и учебна тедтадка). При останалите начини на заплащане, курса се изпраща на потребителя, веднага след извършване на плащането.

Как да се отпиша? - Ако сте абониран потребител на автоматично плащане с кредитна карта отменете следващи плащания във вашия акаунт в платежната ви система (Paypal или 2Checkout) или се свържете с нас.